Start Kobieta aktywna 50+

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Kobieta aktywna 50+ Drukuj

 

 Realizacja  projektu „Kobieta aktywna 50+ „ wspófinansowanego  ze rodków programu Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci  realizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie wiatowid w ubowie, zawitaa  do gminy Kiszkowo i odbywa si od 1 lipca do 30 padziernika 2014 roku.  Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Soneczny”  Promyk” Kiszkowo.

 

Projekt  ma  na celu promowanie aktywnoci fizycznej i zdrowego trybu ycia  wród mieszkaców gminy Kiszkowo, a w szczególnoci poprzez organizacj imprez sportowo-rekreacyjnych oraz poszerzenie oferty dotychczasowych zaj ruchowych.  Na obecnym etapie tego przedsiwzicia prowadzone s zajcia ruchowe dla grupy kobiet 50+, które odbywaj si w jednej z sal kiszkowskiej hali widowiskowo-sportowej.  W ramach projektu zostanie zakupione urzdzenie sportowo-rekreacyjne typu chodzik do wicze ruchowych w plenerze.