UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 Dziki wolnoci któr odzyskalimy 25 lat temu, mamy wiele moliwoci, nasz los jest w naszych rkach. Razem moemy zrobi wiele dla nas samych i naszej spoecznoci. Potrzebujemy odkrywa na nowo dobro wspólne którym jestemy my sami i miejsce w którym yjemy, radoci i szanse które daje nam ycie w wolnym kraju. Z myl o kobietach i dzieciach które s wielk wartoci spoecznoci wsi, w okresie 01.07-30.09.2014 w Starczanowie realizowany by projekt "Mode mamy z pokolenia wolnoci - pokolenia moliwoci!". Projekt przygotowany zosta przez grup inicjatywn mam ze Starczanowa przy wspópracy ze Stwarzyszeniem "Pomocna Do" dziaajcym przy nekielskim OPS. Finanse otrzymano z rodków Programu”Dziaaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce we wspópracy z Orodkiem Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenie wiatowid.

            W cyklu piciu bezpatnych spotka w formie 2-godzinnych warsztatów, o rónorodnej tematyce wziy udzia  mode mamy oraz dzieci. W ramach projektu odby si take piknik rodzinny „W barwach wolnoci” . Zajcia odbyway si w przedszkolu oraz schronisku modzieowych, dokd dowozi uczestników autobus. W programie dla mam znalazy si warsztaty rozwojowe i psychologiczne, warsztaty kulinarne i spotkanie z dietetykiem, warsztaty z rkodziea- robienie biuterii, zajcia taneczne i fitness. Dla dzieci przygotowano atrakcyjne warsztaty artystyczne i ruchowe pod opiek animatorów, aby mio i kreatywnie spdzi wspólnie czas.
            Celem projektu byo wsparcie i wymiana dowiadcze pomidzy rodzicami ze Starczanowa oraz generowanie pomysów na spdzanie czasu z dzieckiem w sposób wartociowy. Wspólne spotkania miay pozwoli uczestnikom lepiej si pozna i zbudowa wizi, pokaza kobietom e mona by aktywnym rodzinnie, zawodowo i spoecznie. I udao si to osign :)

            Czas warsztatów by czasem wspaniale spdzonym  zarówno dla mam jak i dzieci i modziey! Niewtpliwie to zasuga prowadzcych zajcia.

Warsztaty kulinarne okazay si strzaem w dziesitk. Dania wszystkim bardzo smakoway, jady nawet „niejadki”. Przepisy byy smaczne z wykorzystaniem dostpnych i sezonowych produktów. Panie  wykorzystuj je w codziennym menu, a pysznej zupy mona byo spróbowa podczas pikniku.  Dzieci puciy wodze wyobrani stajc si artystami- rzebiarzami. Powstao wiele piknych prac, które kady móg zabra do domu i wysuszy. Kolejne zajcia to Pracownia Rozwoju Osobistego na której Mamy miay czas aby spokojnie podyskutowa o rzeczach wanych i waniejszych. Modsi zajli si budow latawców, któr poprzedzia krótka pogadanka o wolnoci i jej barwach. Nasze Latawce Wolnoci pene byy kolorów a ich budowanie nieatwe. Ale udao si i moglimy zobaczy jak wznosz si w gór. Na nastpnych warsztatach mamy poznay podstawy jak czyta i rozumie etykiety na produktach pod okiem p. dietetyk. Dowiedziay si na co naley zwraca uwag przy wyborze produktów do codziennego menu oraz jak przygotowa pyszne i zdrowe napoje na lato. Dzieci wcieliy si w role cukierników. Fantazja przy zdobieniu domowych ciastek bya ogromna. Chopcy spróbowali swoich si przy przygotowaniu gofrów ze mietan i owocami. Byo sodko i smacznie :)  Energetycznym zajciem zarówno dla mam jak i dzieci  bya oczekiwana zumba! Instruktor porwa wszystkich do taca. Kolejne zajcia to odkrywanie siebie z pani psycholog i seans filmowy dla modszych. Byo jak w kinie, popcorn, sodkoci a „Robaczki z zaginionej doliny” potrafiy rozbawi do ez. Na ostatnim ze spotka projektu "Mode Mamy z pokolenia wolnoci-pokolenia moliwoci", wspólnie wykonywalimy biuteri. Wykonane prace odzwierciedlay charakter twórców, rónorodno form i kolorów zachwycaa. W malowniczej scenerii "Sonecznej Zagrody", otoczeni piknem lasów ,uczestnicy projektu wraz z rodzinami, fantastycznie spdzili ostatnie. Panie przygotoway wasne wypieki, byo ognisko i kiebaski, a towarzystwa dotrzymyway nam konie, osiek i winki. Dzieci mogy pojedzi na kucykach i karmi zwierzta. Wszyscy otrzymali pamitkowe dyplomy.

W ramach projektu latem 15 sierpnia odby si w Starczanowie II Rodzinny Piknik pt „W barwach wolnoci”. Temat pikniku nawizywa do obchodzonej w tym roku 25 rocznicy wolnych wyborów z 4 czerwca 1989r. Inicjatyw wspara Kancelaria Prezydenta RP, Nekielski Orodek Kultury oraz sponsorzy. Na licznych goci przybyych na piknik z caej okolicy czekay atrakcje- rodzinny bieg po flag biao czerwon w ramach którego kada z rodzin otrzymaa flag uszyt przez mieszkanki Starczanowa, sadzenie Drzewek Wolnoci w nawizaniu do akcji prezydenta RP, pogadanka dla dzieci o demokracji poprowadzona przez   burmistrza miasta i gminy Nekla pana Karola Balickiego, konkursy i zabawy, puszczanie latawców, pokaz zabytkowych pojazdów z Klubu Mioników Syren i Warszaw z Nekli, zabawa taneczna z zespoem A.R.D. oraz kino plenerowe.
 

Projekt "Mode Mamy z pokolenia wolnoci-pokolenia moliwoci" znaczco przyczyni si wzmocnienia wspópracy i solidarno maej spoecznoci Starczanowa. Ukaza potencja, zdolnoci i talenty mieszkaców. Czas wspólnie spdzony na warsztatach ukaza  przed uczestnikami  nowe moliwoci dziaania jak  potrzeb realizacji tego typu inicjatyw.

Uczestnicy zaj mogli si lepiej pozna,zaangaowa w róne dziaania a pomysy na spdzanie wolnego czasu i gry zakupione w ramach projektu wykorzystywane byy przez dzieci w  czasie wakacji. Rado ze spotkania  i zabawy po powrocie z zaj trway, a do pónych godzin wieczornych. Dzieci odkryy nowe zabawy i gry zespoowe. Po zajciach tanecznych dzieci codziennie wiczyy ukady taneczne. Mamy mogy si przekona e mona aktywnie wypoczywa z dzieckiem wykorzystujc swoje zdolnoci a take wspóprac z innymi kobietami. Mas soln, latawce czy chust Klanza mona  przygotowa w warunkach domowych. W zabawy z dziecistwa mog bawi si take ich pociechy. Dzieci potrafiy take pozytywnie zaskoczy swoje Mamy, odkrywajc swoje zdolnoci taneczne, plastyczne, wykazujc si zainteresowaniem, wzorowym zachowaniem i trosk o innych.
Kade zajcia byy okazj do wymiany dowiadcze i rozmów Pa. Dzieci oczekiway na wyjazd, odliczajc dni. Przejazd autobusem, malowanie buziek, tace, piosenki, zabawy na wieym powietrzu byy zawsze du atrakcj dla najmodszych.

Uczestnicy projektu pokazali swoj niepowtarzaln warto i wyjtkowo. Znikny bariery i uprzedzenia. Dowiedzielimy si w jakim stopniu moemy na siebie liczy, e razem moemy wicej, e mamy podobny system wartoci i moemy mio spdza czas. Na placu zabaw czsto spotykalimy si by porozmawia i pobawi. W przygotowanie pikniku zaangaowao si duo wicej osób ni w zeszym roku.

 

Czas trwania projektu by czasem wyjtkowym, szkoda e tak szybko min.... Mamy jednak kolejne pomysy i plany wspólnych dziaa w naszej wsi :) „Kade pokolenie ma wasny czas, kade pokolenie chce zmienia wiat!” - mówi Anna Nowaczyk - koordynator projektu.

   Wicej na temat dziaa wsi na www.fb.com/starczanowo