UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniu 08.08.2014 Towarzystwo Przyjació ydowa zorganizowao Nocne Zwiedzanie ydowa.  Spacer rozpocz si o 20.30 na cmentarzu, przy pomniku  upamitniajcym mier  obroców ydowa . Histori powstania tego pomnika opowiedzia z-ca dyrektora  Szkoy w  ydowie, Tomasz Woniak. Zoono kwiaty i zapalono znicze. Nastpnie zebrani przemaszerowali ulic Róan, wzdu osiedla Przylesie do maego skweru gdzie organizatorzy przygotowali niespodziank.

Wród zieleni  schowano 10 specjalnie wybitych na t okazj monet – Pylonów (nazwa zwizana jest z herbem ydowa).  Zadaniem uczestników byo odnalezienie ich.  Kolejnym punktem zwiedzania by koció pod wezwaniem w. Stanisaw Biskupa Mczennika . Proboszcz parafii ks. dr Robert Nurski przedstawi burzliwe dzieje kocioa  nie pomijajc przy tym take  historii ydowa i jego wacicieli.  Na zewntrz, przy obrazie Papiea Jana Pawa II odpiewano „Bark”. Nastpnie uczestnicy zwiedzania udali si na rynek pod pomnik  Obroców ydowa, gdzie odczytano  wiersz o ydowie napisany specjalnie na t okazj przez pana Szczepana Kropaczewskiego.  Po zoeniu kwiatów i zapaleniu znicza  grupa udaa si w kierunku Centrum Sportowo –Rekreacyjnego, gdzie zaplanowano poszukiwania kolejnych monet- Pylonów.  Kolejnym punktem  wdrówki bya Szkoa w ydowie. Uczestnicy wysuchali kilka sów o historii szkoy. Dalej spacer prowadzi do parku, w którym stoi dawny paac Chemickich - obecna siedziba biur Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego. Podczas przemarszu o bogatej historii dawnego PGR-u opowiada wieloletni byy pracownik gospodarstwa pan Andrzej Kryszak.  Legenda gosi e w owym parku czasami widywano ducha  Bartomieja Chemickiego, który zgin w wypadku spadajc z dachu.  Ku zdumieniu zebranych duch ukaza si take i tym razem  wzbudzajc sporo emocji w ciemnym, tajemniczym parku.  Na schodach paacu powita goci hrabia Chemicki wraz z on. W role te wcielili si: Anna Maliczak oraz Bogusaw Skotarczak.  Przewodniczcy TP Tadeusz Szymanek podzikowa za udzia w nocnym zwiedzaniu i zaprosi wszystkich  do sali Domu Socjalnego gdzie przygotowano wystaw zdj starego, zapomnianego ju oraz nowego, teraniejszego ydowa.

 Podczas poczstunku przeprowadzony zosta konkurs  wiedzy zdobytej podczas zwiedzania. Na  najlepszych czekay nagrody. Podczas konkursu mona byo obejrze na duym ekranie zdjcia robione w trakcie spaceru.

Towarzystwo Przyjació ydowa brao udzia w konkursie grantowym „ Dziaaj Lokalnie 2014” i otrzymao dofinansowanie z Programu Polsko- Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie wiatowid. Spacer pod hasem NOCNE ZWIEDZANIE YDOWA móg si odby dziki pozyskanej dotacji oraz rodkom wasnym i zaangaowaniu kilkunastu osób- czonków TP  i nie tylko. 

Organizacje i osoby, które pomogy w zorganizowaniu Nocnego Zwiedzania ydowa:

- Stowarzyszenie wiatowid

- Stowarzyszenie Pelikan

-portal internetowy- Informacje Lokalne

- Zespó Szkó Publicznych w ydowie

- Biblioteka w ydowie

- dr Robert Nurski -proboszcz kocioa w ydowie

- Gospodarstwo Rolno- Hodowlane w ydowie

- Szczepan Kropaczewski

- Andrzej Kryszak

 no i oczywicie sympatycy Towarzystwa Przyjació ydowa.

Spacer mia na celi zapoznanie uczestników z histori ydowa i miejsc obok, których codziennie przechodzimy. Brao w nim udzia ok. 100 osób. Wicej zdj mona obejrze na stronie Towarzystwa www.etpz.pl.

Na teje stronie ukae si równie Quest, który pozwoli samodzielny spacerspacer po ydowie. Quest to gra polegajca na odkrywaniu ciekawych miejsc, którymi mona wdrowa kierujc si wierszowanymi wskazówkami. Uczestnicy zabawy rozwizuj zadania i zagadki, które prowadz do ostatniego punktu, w którym czeka na nich ukryty skarb z pamitkow pieczci.

Anna Sanok
Koordynator projektu