UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 Za nami pierwszy z planowanych czterech weekendów z ptakami. W ramach tego projektu zosta zorganizowany obóz obrczkarski na stawach kiszkowskich. Trwa trzy dni od pitku rana do niedzieli wieczór. Ptaki i frekwencja odwiedzajcych nie zawiody. Odwiedzio nas okoo 140 osób i udao si chwyci ponad 200 ptaków. Obóz obrczkarski to bardzo rzadka okazja kiedy mona mie bezporedni kontakt z ptakami. W czasie obrczkowania ptaki mona oglda z bardzo bliska a nawet ich dotkn. Poza ogldaniem samych ptaków odwiedzajcy dowiedzieli si jak obrczkuje si ptaki, w jakim celu i jakie informacje dziki temu moemy otrzyma.

Uczestnicy obozu dowiedzieli si te o biologi i ekologi poszczególnych gatunków ptaków, które udao si chwyci. Chwytay si ptaki które odlatuj na zim do Afryki oraz takie, które pozostaj na ten trudny okres dla ptaków w Polsce. Chwycio si ponad 200 osobników nalecych do 24 gatunków. Najczciej chwytay si trzcinniczki a jeden z nich da bardzo ciekaw informacje gdy zaobrczkowany zosta we Francji!!! Tego typu informacja zdarzaj si bardzo rzadko. Drug ciekaw informacj uzyskano z wsatki, która w tym roku w marcu zaobrczkowana zostaa niedaleko Rogona. Poza tym chwycono kilka ptaków obrczkowanych w zeszym roku na stawach kiszkowskich. wiadczy to o tym e czci ptaków udao si przezimowa i wróci ponownie na swoje tereny lgowe. Do najciekawszych ptaków które udao si chwyci na pewno naley zimorodek. Ten piknie ubarwiony ptak wystpuje nad naszymi rzekami. Duo zamieszania i przede wszystkim haasu narobia sójka. Swoimi kolorami przykuway wzrok odwiedzajcych kolorowe samce wsatek a pod wzgldem wielkoci a waciwie malekoci zachwyt wzbudzay malekie remizy i dugie ogony raniuszków.

Wszystkich chtnych zapraszamy ju na kolejny taki weekend który odbdzie si 19-20 lipca równie na stawach w Kiszkowie.

Bartosz Krkowski
Koordynator projektu

 


 

Projekt „Ptaki z sieci ptakami w rku” sfinansowano ze rodków programu Dziaaj Lokalnie VIII Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce we wspópracy z Orodkiem Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenie wiatowid.