UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

Chcesz zmienia wiat? Chcesz wyzwoli jeszcze wicej energii spoecznej? Pomoemy Ci! Znów rusza finansowe wsparcie z programu Dziaaj Lokalnie. Signij po nie! Teraz jest czas skadania wniosków.

Czym jest Dziaaj Lokalnie? To program który finansuje lokalne inicjatywy mieszkaców maych miast i wsi tak, by ich maa ojczyzna bya jeszcze pikniejsza. Muzyczny festiwal, nowy plac zabaw, piknik, szlak konny, warsztaty kulinarne? Dooymy si do nich. Przez 7 lat trwania programu na wasze pomysy przeznaczylimy ju 404 694 zotych. Efekty Waszych inicjatyw wida ju w 14 gminach.

 

 

 

 

Orodek Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenie wiatowid

ogasza nabór wniosków do Programu Dziaaj Lokalnie IX

Termin skadania wniosków: 13.04.2015 r. - 13.05.2015 r.

Wnioski mona skada poprzez GENERATOR WNIOSKÓW

 

 

Nie skadamy wniosków w wersji papierowej, ani mailowej.

Do wniosku nie doczamy adnych zaczników.

 

 

Program adresowany jest do:

o   organizacji pozarzdowychposiadajcych osobowo prawn (tj. fundacji, stowarzysze, oddziaów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowychzarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyczeniem fundacji skarbu pastwa i ich oddziaów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spódzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzysze samorzdów lokalnych, Lokalnych Grup Dziaania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (dziaajcych na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustaw prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz zwizków stowarzysze. Do konkursu nie mog aplikowa organizacje w likwidacji.

o   grup nieformalnych(w tym take oddziaów terenowych organizacji nieposiadajcych osobowoci prawnej), w których imieniu wniosek zoy organizacja pozarzdowa(jak wyej) lub jedna z nastpujcych instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoa publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, orodek pomocy spoecznej. Instytucje te musz posiada osobowo prawn lub dysponowastosownym penomocnictwem od organu, któremu podlegaj, do reprezentowania go w zakresie umoliwiajcym przeprowadzenie planowanych dziaa, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

o   grup nieformalnych, wystpujcych z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w czci VII pkt.3 w regulaminie konkursu)

W konkursie mog wzi udzia te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

  • maj siedzib w gminach: Czerniejewo, Czerwonak, Kiszkowo, Kostrzyn, Mieleszyn, Nekla, Orchowo, Niechanowo, Trzemeszno,Witkowo.
     
  • planuj prowadzi dziaania na terenie jednej z wymienionych gmin.

    Kwota wnioskowanej dotacji nie moe przekracza 6.000 zotych.

 

REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA 

WZÓR WNIOSKU - DO POBRANIA

 

Organizacje nie posiadajce dostpu do interentu bd mogy skorzysta z komputera z dostpem do sieci w biurze Stowarzyszenia wiatowid i przez generator zoy wniosek.

 

Wicej informacji na temat naboru wniosków i programu mona uzyska pod numerem telefonu  (61) 415 29 01, mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bd osobicie w biurze Stowarzyszenia wiatowid w ubowie 11a (budynek Spódzielni Usug Rolniczych).