Start Niechanowska premiera Teatru MIDAS za nami

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Niechanowska premiera Teatru MIDAS za nami Drukuj

Za nami premiera Teatru MIDAS. W niedzielne popoudnie 29.11. br. sala widowiskowa Gminnego Orodka Kultury w Niechanowie zapenia si sympatykami, utworzonego przez Stowarzyszenie Rodziców Zimi Niechanowskiej pó roku temu, amatorskiego teatru MIDAS. Projekt "MIDAS (modzie, dzieci, aktywni seniorzy) - teatralne marzenia" sfinansowano  ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie wiatowid.

Premiera wypeniona bya zarówno momentami nostalgicznymi, jak i humorystycznymi. Gromkie oklaski wiadczyy o tym, e zaprezentowane przestawienia bardzo podobay si publicznoci. Dzisiejsze spotkanie byo równie oficjalnym zakoczeniem i podsumowaniem projektu MIDAS, realizowany od czerwca przez Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej. Nie zabrako czasu na podzikowania dla wszystkich zaangaowanych w projekt bezporednio jako uczestnicy, jak i porednio jako sponsorzy, partnerzy itp. Na rce Pana Prezesa Zygmunta Nowaczyka podzikowania zoya Pani Grayna Kozanecka - Prezes Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej.