Start Pokaz ratownictwa w Witkowie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Pokaz ratownictwa w Witkowie Drukuj

W sobotnie przedpoudnie  21 listopada 2015 roku na hali sportowej w Witkowie przed okoo 400 - osobow publicznoci odby si dugo wyczekiwany pokaz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Pokaz wykonaa 25 – osobowa grupa modziey, która od wrzenia uczestniczya w projekcie  „Pomó mi, przecie potrafisz” realizowanym przez Ochotnicz Stra Poarn w Witkowie. Projekt jest dofinansowany ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid.

Pokaz wspólnie z modzie przygotowaa kadra prowadzca projekt-  Grzegorz Baraski, Arleta Kujawa, Tomasz Kuliski oraz Magdalena Szuba.

Podczas zainscenizowanego wypadku samochodowego poszkodowanych zostao picioro podrónych, w tym niemowl. Zadaniem poszczególnych grup byo zabezpieczenie miejsca zdarzenia tak, aby w pierwszej kolejnoci  zadba o swoje bezpieczestwo, nastpnie  ocena stanu osób poszkodowanych oraz udzielenie  im pierwszej pomocy.

Podczas  pokazu grupa zaprezentowaa wykonanie resuscytacji kreniowo – oddechowej, zabezpieczenie medyczne poszkodowanego w postaci umieszczenia na desce ortopedycznej – uatwiajcej  stabilizacj poszkodowanego i jego transport w trudnych warunkach. Kolejna  z poszkodowanych osób odniosa rany  gowy, rki i nogi. Zadaniem grupy byo  zaoy opatrunki i zabezpieczy zamanie nogi. Widzowie mogli obserwowa równie  zachowanie  osoby w szoku powypadkowym i moliwe sposoby postpowania w tym przypadku. Pokaz ratowniczy, da moliwo sprawdzenia si w rónych zainscenizowanych sytuacjach oraz zaprezentowa efekty cikiej pracy uczestników projektu.