UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Fundacja Nasza wie realizuje projekt pt. "Bezpieczni mieszkacy wsi" w Trzemalu. Projekt jest dofinansowany ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid. Zajcia z samoobrony prowadzi policjant z prewencji Powiatowej Komendy Policji w Gnienie. Zajcia odbywaj si od sierpnia, raz w tygodniu w wietlicy wiejskiej.

Grupa szkoli technik chwytów, uników w razie zagroenia. wiczy jak mona wykoysta lask, torebk , parasolk  gdy kto nas zaczepia, celem odebrania rzeczy osobistych i nie tylko. Ponadto podczas warsztatów na fantomie uczestnicy  ucz si udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, próby nawizania kontaktu z poszkodowanym, zabezpieczenia  wypadku oraz wskazania osoby do wezwania karetki, policji itp. Zainteresowanie mieszkaców Trzemala udziaem w projekcie jest ogromne, o czym wiadczy dua frekwencja na kadych zajciach.

Eleonora Mdra
Koordynator projektu