UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniu 28.10.2015 o godz 17.00 w Domu Straaka i Kultury w Orchowie odbyo si podsumowanie dwóch projektów realizowanych w ramach programu 'Dziaaj Lokalnie IX' Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie wiatowid. Imprez prowadzi Ewelina Gumienna - czonek Towarzystwa Przyjació Gminy Orchowo. Pierwszy projekt pt. Dzieci si bawi a mamy aktywnie odpoczywaj realizowao Stowarzyszenie KGW 'Kanwa' z Orchowa - szczegóowo przedstawia go  Przewodniczca Stanisawa Kryszak. W sierpniu zostay zainstalowane urzdzenia siowni napowietrznej typu orbitrek i biegacz. W padzierniku posadzono krzewy za Domem Kultury i Straaka takie jak: bukszpan, ognik, hortensj i berberys. Posadzone krzewy upikszaj teren  przy placu zabaw i siowni.

Nastpnie Anna Kosiak prezes zarzdu Towarzystwa Przyjació Gminy Orchowo przedstawia projekt „Zielono mi”, którego celem jest integracja mieszkaców gminy, poprawienie jakoci ich ycia oraz upikszenie Orchowa. Omówia te rodzaj prac i podzikowaa za wspóprac wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogy  w realizacji ich spoecznej inicjatywy.  W sumie posadzono 1100 rolin czyli ok 50 procent wicej ni zamierzono, jednak bez pomocy wadz gminy, OSP Orchowo, sponsorów i mieszkaców realizacja tylu prac w tak krótkim czasie nie byaby moliwa. Prezentacje obu projektów przedstawia i wykonaa Anita Szczepaska. Nastpnie gos zabrali gocie:  PRZEWODNICZCY RADY POWIATU BOGDAN JASTRZB, WÓJT GMINY ORCHOWO JACEK MISZTAL, PRZEWODNICZCY RADY GMINY ORCHOWO WADYSAW JAKUBOWSKI, PREZES STOWARZYSZENIA WIATOWID ZYGMUNT NOWACZYK: WSZYSCY ZOYLI PODZIEKOWANIE ZA AKTYWNO ORAZ GRATULOWALI REZULTATÓW. Sukces uczczono lampk szampana i zaproszono na pyszne ciasto.

Anna Kosiak

Prezes Zarzdu TPGO