UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

W dnia 28-29 padziernika bralimy udzia w Festiwalu Aktywnoci Spoecznej w Teatrze Kamienica w Warszawie, organizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce. Nasza obecno podczas festiwalu zwizana bya przede wszystkim ze witowaniem 15-lecia programu Dziaaj Lokalnie, którego jestemy administratorem od 2008 roku. Program „Dziaaj Lokalnie”, obchodzcy w tym roku swój jubileusz, to najwikszy program grantowy Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci.

W czasie Festiwalu nastpia kulminacja caorocznych obchodów 15-lecia programu. „Dziaaj Lokalnie” jest realizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce, a jego cel, to aktywizowanie lokalnych spoecznoci poprzez wspieranie projektów inicjujcych wspóprac mieszkaców wokó wanych dla nich spraw. Festiwal Aktywnoci Spoecznej by okazj do wyrónienia Orodków Dziaaj Lokalnie certyfikatami spenienia najwyszych standardów oraz nagrodzenia laureatów w konkursie "Opowiedz...".Przypomnijmy, e nasz Orodek taki ceryfikat uzyska w 2014 roku, jako jeden z pierwszych Orodków Dziaaj Lokalnie w Polsce.