Start Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego Wielkopolski

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego Wielkopolski Drukuj

Ochrona przyrody powinna by wanym elementem naszego ycia ale niestety tak nie jest. Jeszcze czciej jest tak e tylko o tym mówimy, zgadzamy si z tym i popieramy ale tylko „sowem” a nie czynem. Aby zmieni ten stan rzeczy kilku czonków Koa owickiego Sokó w Kiszkowie stworzyo nieformalna grup, i napisao projekt do Stowarzyszenia wiatowid pt „Chronimy Ptaki Krajobrazu Rolniczego Wielkopolski”. Jest to spoeczna inicjatywa w ramach programu „Dziaaj Lokalnie” Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanym przez Akademi Rozwoju Filantropii.

W tym projekcie bior udzia uczniowie ze szkó podstawowych w agiewnikach Kocielnych i Sawna, z gminy Kiszkowo. Pierwszym dziaaniem byo wypuszczenie kuropatw, gatunku którego liczebno systematycznie spada oraz baantów. Dla dzieci bya to nie lada przygoda, gdy nie co dzie istnieje moliwo zobaczy, a co najwaniejsze dotkn wyej wymienione gatunki ptaków. Kontakt z przyrod zwaszcza w takim wydaniu bdzie dla nich wspomnieniem na cae ycie. Po tych zajciach „terenowych” odbyy si teoretyczne zajcia w klasach gdzie zostaa uporzdkowania i usystematyzowana wiedza o ptakach krajobrazu rolniczego. Mówilimy o biologii i ekologi poszczególnych gatunków tzn czy s wdrowne czy osiade, ile skadaj jaj, jak dugo je wysiaduj i czym si ywi, jak odróni samca od samicy i co jest ich najwikszym zagroeniem. Kolejnym punktem projektu bd budki lgowe i ich znaczenie jako miejsc lgowych dla ptaków. Oczywicie oprócz teorii jak powinna wyglda prawidowa budka pójdziemy w teren aby ich jak najwicej powiesi. Informacja o tym dziaaniu ju wkrótce...

Bartosz Krkowski
Koordynator projektu