Start Gotowanie w gminie Witkowo podsumowane

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Gotowanie w gminie Witkowo podsumowane Drukuj

W sobot, 10 padziernika w wietlicy wiejskiej w Mielynie odbyo si podsumowanie projektu „Gotujemy Razem Smacznie i Kolorowo”. Projekt by wspófinansowany  w ramach Programu Dziaaj Lokalnie IX Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego  przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Orodka Dziaaj Lokalnie - Stowarzyszenia wiatowid oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Spoeczno - Kulturalnego Razem.  Soectwa Mielyn, Gorzykowo i Maachowo Zych Miejsc z gminy Witkowo dziaajc wspólnie, jako grupa nieformalna o nazwie  M-G-M realizoway projekt od czerwca do padziernika tego roku.  W projekcie uczestniczyo ponad 70 osób.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Gnienieski - Beata Tarczyska, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Krzysztof Szkudlarek,  Przewodniczcy Rady Miejskiej w Witkowie - Piotr Jówik, Prezes Stowarzyszenia wiatowid - Zygmunt Nowaczyk, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Marian Gadziski, Radna Rady Miejskiej - Anna Loranc i Prezes Stowarzyszenia Sotysów w Witkowie Jerzy Nowak.

Spotkanie okolicznociowe rozpocza Kierownik projektu, Sotys Mielyna - Gabriela Szeszycka. Po krótkim wstpie witkowscy radni Monika Andrzejaszek i ukasz Grabowski przedstawili prezentacj z realizacji zadania. Omówione zostay gówne cele projektu.  Po czym nastpio wrczanie pamitkowych dyplomów i upominków uczestnikom projektu  przez  witkowskich samorzdowców:  Andrzeja Kwapicha,  Adama Kowalskiego, Gabriel Szeszyck, Monik  Andrzejaszek, Elbiet Grabowsk oraz Starost Gnienieskiego - Beat Tarczysk i Prezesa Stowarzyszenia wiatowid - Zygmunta Nowaczyka.

 Andrzej Kwapich Czonek Zarzdu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Spoeczno -  Kulturalnego Razem  - organizacji pozarzdowej która uyczya grupie nieformalnej osobowoci prawnej pogratulowa uczestnikom projektu i yczy kolejnych sukcesów w pozyskiwaniu grantów zewntrznych.

 W trakcie spotkania uczestnicy projektu w miej atmosferze wymieniali si dowiadczeniami z jego realizacji i dzielili z gomi pomysami rónych projektów integrujcych spoeczestwo

Tekst:ukasz Grabowski

Zdjcia: Marcin Janas