UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniu 3 padziernika po raz kolejny i zarazem ostatni w tym roku czonkowie Stowarzyszenia pod aglami spotkali si nad brzegiem j. Popielewskiego w ramach projektu „agle dla wszystkich”. Projekt by dofinansowany ze rodków Programu "Dziaaj Lokalnie IX" Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid. Tym razem czonkowie stowarzyszenia pywali z podopiecznymi Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie. Przypomnijmy, e wczeniej taka akcja zostaa zorganizowana dla wychowanków Zespou Placówek Wsparcia Rodziny w Trzemesznie „Droga do Domu” oraz rodowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie

O godzinie 10.00 czonkowie stowarzyszenia spotkali si nad brzegiem j. Popielewskiego, gdzie przywitali wszystkich uczestników. Nastpnie przeprowadzili instrukta prawidowego zakadania kamizelki ratunkowej oraz omówili zasady bezpieczestwa na wodzie. Po odprawie rozpoczy si rejsy jachtami aglowymi, gdzie uczestnicy mieli okazj popywa na jachtach okrytopokadowych jak i jachtach kabinowych. Wikszo uczestników miaa okazj po raz pierwszy stan za sterem jachtu aglowego, gdzie ku zdziwieniu sterników, wszyscy sobie bardzo dobrze radzili, halsujc pod wiatr czy robic zwrot przez sztag. W czasie tego dnia penego przygód, nie zabrako czasu na krótk przerw na posiek regeneracyjny - ognisko z pieczonymi kiebaskami. Po posiku wszyscy wyruszyli dalej eglowa po zatoce zachodniej j. Popielewskiego. Na zakoczenie byo wspólne zdjcie. Organizatorzy rozdali równie wszystkim uczestnikom materiay edukacyjne akcji „Bezpieczna Woda” , której ogólnopolskim koordynatorem jest Ministerstwo Sportu
i Turystyki we wspópracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewntrznych
i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Gównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej. Projekt „agle dla wszystkich” zrealizowany przez Stowarzyszenie Pod aglami mia na celu stworzy i da nowe moliwoci do rozwoju nowych zainteresowa i poznanie swojego potencjau poprzez udzia w naszych spotkaniach. Ponadto celem projektu byo wzbudzenie w uczestnikach zapau do uprawiania turystyki eglarskiej i przekonanie ich, e jest to ciekawa forma spdzania czasu wolnego.