UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Nieformalna grupa Pozytywnie Zakrceni 2 na czele z Pani Agnieszk Torres Torres w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid.pt.: "Komiks i makieta to co, co wszystkich urzeka"; przeprowadzia kolejne warsztaty, których celem byo poszerzenie wiedzy wród dzieci i modziey na temat gminy Czerniejewo w szczególnoci ydowa i znajdujcych si w niej ciekawych budowli poprzez kreatywne, plastyczne warsztaty.

"Za nami spotkanie, podczas którego dzieci tworzyy prace do komiksu. W zajciach uczestniczyy dzieci spoza naszej gminy dlatego te postanowilimy oprowadzi je po ydowie. Warsztaty odbyy si w plenerze oraz w Centrum Edukacyjnym CK MIAAU Alexa Torres Torres w ydowie. Dzieci rysoway budynki znajdujce si w naszej miejscowoci, a take pelilana, który jest narratorem przyszego komiksu, ze wzgldu, e znajduje si on na herbie naszej gminy Czerniejewo. Za nami koniec wakacyjnych warsztatów dlatego te pragn podzikowa wszystkim uczestnikom wakacyjnych zaj. Ju wrzesie i szkoa. W tym miesicu bdziemy skada komiks do finalnego dziea. Na te zajcia zaprosz was w wkrótce a tymczasem pozdrawiam wszystkich!" - mówi Agnieszka Torres Torres koordynator projektu.