UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 

 

11 – 13 wrzenia br. modzie z terenu gminy Witkowo wypoczywaa i podnosia swoje umiejtnoci podczas biwaku szkoleniowo-integracyjnego  poczonego z doskonaleniem technik ratowniczych oraz integracj rodowiska modziey. Obóz odby si w Orodku Wypoczynkowym w Skorzcinie w ramach  projektu  „Pomó mi, przecie potrafisz” prowadzonego przez Ochotnicz Stra Poarn w Witkowie. Projekt jest dofinansowany ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid.

Obóz rozpocz si w pitek spotkaniem  uczestników  z opiekunami. Po zakwaterowaniu i rozpakowaniu odbya si krótka zbiórka, podczas której kierownik obozu  - dh Grzegorz Baraski przedstawi zasady obowizujce na obozie oraz plan dziaa. Nastpnie zaprosi wszystkich na wspólne ognisko z pieczeniem kiebasek i wspólnym piewem przy akompaniamencie gitary. Wieczorem odbya si dyskoteka.

Sobotni poranek rozpocz si wczesn pobudk i rozgrzewk na play. Po niadaniu uczestnicy wyruszyli na gr terenow, podczas której  wykorzystywali umiejtnoci zdobyte na zbiórkach przed biwakiem. Modzie zostaa podzielona na dwie grupy, które do wykorzystania miay swoje wasne smartfony oraz radiotelefony. Gra polegaa na dotarciu jak najszybciej do wyznaczonych punktów okrelonych przez „dyspozytora” za pomoc koordynatów GPS. Na miejscu modzie miaa do wykonania zadania (nagranie teledysku, odnalezienie skarbu, zaopatrzenie medyczne najmodszego z grupie).  Gra polegaa na nauczeniu  wykorzystywania swoich prywatnych urzdze (smartfonów) do orientacji w terenie – znalezienia punktu ze wspórzdnych GPS oraz wyznaczenie swojej pozycji. Byo to cenne dowiadczenie na przyszo do okrelenia swojego pooenia w przypadku wzywania pomocy np. sub ratunkowych. Dodatkowo uczestnicy musieli samodzielnie dziaa w terenie i zapoznali si z charakterystycznymi punktami orodka wypoczynkowego w Skorzcinie. Zajcia prowadzi dh Tomasz Kuliski.

Po obiedzie modzie miaa okazj powiczy koordynacj oraz zbudowa zaufanie w grupie, a take niele si pomia podczas zabaw i gier integracyjnych, które prowadzia  dh Magda Szuba.

Nastpnie odby si pokaz wyrzutu oleju jadalnego – w bezpiecznych warunkach zosta przedstawiony efekt czstego bdu popenianego podczas palcego si tuszczu na patelni – zalanie tuszczu wod. Zrobio to due wraenie, mao kto przypuszcza, e  a tak gwatowna reakcja moe nastpi podczas poncego tuszczu. Nastpnie witkowscy straacy pokazali gaszenie poaru benzyny, a modzie zapoznaa si praktycznie z podrcznym sprztem ganiczym. Kady z nich móg samodzielnie pod nadzorem ugasi zainscenizowany poar benzyny za pomoc ganicy samochodowej.

Równie w sobot uczestnicy mieli moliwo obejrzenia wyposaenia samochodu ratowniczo ganiczego  z OSP Witkowo. Modzie zapoznaa si z charakterystyk pracy straaka, podstawami taktyki dziaa ganiczych, ratownictwem medycznym, zagadnieniami z ratownictwa technicznego, wodnego i wysokociowego. Grupa moga zobaczy jakim sprztem dysponuj witkowscy straacy, a póniej przystpi go gaszenia hipotetycznego poaru z wykorzystaniem wy i prdownic poarniczych. Zabawa ta przysporzya wiele radoci uczestnikom i obserwatorom.

O 2 w nocy z soboty na niedziel organizatorzy zaplanowali nocny alarm wiczeniowy, eby zaznajomi modzie z obowizkami ratowników. Wycie syren, zadymienie terenu i migajce wiata uwiadomiy uczestnikom, e sytuacja jest powana. Po wybudzeniu wszystkich z  gbokiego snu dh Grzegorz Baraski wyda polecenie odszukania i zaopatrzenia medycznego rzekomo zaginionego uczestnika. Gdy modzie szybko uporaa si  z zainscenizowan akcj ratownicz nadszed czas na krótk gimnastyk i potem ju mogli wróci do óek. Jednak nie na dugo, poniewa o 8 zbudzia ich pobudka i bieganie ze piworami po play.

W niedzielny poranek po niadaniu modzie uczestniczya w zajciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Resuscytacja kreniowo oddechowa – jest to umiejtno, któr powinien posiada kady, poniewa przeywalno poszkodowanego z zatrzymanym kreniem zaley od czasu rozpoczcia RKO przez wiadka zdarzenia. Uczestnicy mogli wiczy t umiejtno na specjalistycznym fantomie poczonym z komputerem. Na ekranie mogli obserwowa jako swoich dziaa poprzez zapis takich parametrów jak gboko i miejsce ucini czy ilo wdmuchiwanego powietrza do „puc” fantoma.

Po obiedzie nastpio pakowanie  i sprztanie domków. Wyrazy podzikowania nale si Panu Januszowi Lisowi – Dyrektorowi Zakadu Poprawczego w Witkowie, który udostpni nam domki bezpatnie. Krótka zbiórka przed odjazdem wzbudzia al, e koczy si pikna obozowa przygoda, jednak uczestnicy nadal bd si spotyka podczas szkole w ramach projektu „Pomó mi, przecie potrafisz” realizowanego przez OSP Witkowo.

Opiekunami podczas obozu byli: Grzegorz Baraski, Magdalena Szuba, Tomasz Kuliski, Marcin Szuba i Joanna Andrzejewska.