UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniu 05.09.2015r. Stowarzyszenie pod aglami zorganizowao rejsy na jachtach aglowych w ramach projektu „agle dla wszystkich”.  Projekt jest dofinansowany ze rodków Programu "Dziaaj Lokalnie IX" Polsko - Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid. Gównym celem projektu jest wzbudzenie zapau do aktywnego spdzania czasu oraz poznania zasad bezpieczestwa na wodzie oraz rozwój turystyki eglarskiej na akwenach wodnych gminy Trzemeszno.

W dniu dzisiejszym uczestnikami projektu byli podopieczni z rodowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie. Przed rejsami odbya si odprawa, gdzie wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego zachowania na wodzie i zostali wyposaeni w kamizelki ratunkowe. Nastpnie uczestnicy projektu zostali podzieleni na niewielkie grupy. Cz osób wsiado do jachtów aglowych i ruszyo w swój pierwszy rejs eglarski. Natomiast dla tych, którzy pozostali na brzegu, czekaa niespodzianka w postaci zabawy, któr przygotowali instruktorzy ZHP, bdcy na kursie podharcmistrza organizowanym przez Komend Chorgwi w Poznaniu. Po rejsach i zabawie wszyscy uczestnicy przy ognisku mogli posili si pieczonymi kiebaskami. Na zakoczenie wszyscy otrzymali materiay edukacyjne akcji „Bezpieczna Woda” , której ogólnopolskim koordynatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki we wspópracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewntrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Gównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.