UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

1 wrzenia 2015 roku odbyo si pierwsze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla uczestników projektu pn: „Pomó mi, przecie potrafisz” prowadzonego przez Ochotnicz Stra Poarn w Witkowie. Projekt jest dofinansowany ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid.

Spotkanie otworzy dh Grzegorz Baraski- Prezes OSP, który przedstawi  zasady odbywania szkole w ramach projektu. Dh Tomasz Kuliski i dh Magdalena Szuba omówili plan dziaa na najblisze spotkania oraz rozdali modziey materiay szkoleniowe. Grupa modziey biorcej udzia w szkoleniach liczy 25 osób zamieszkaych na terenie gminy i miasta Witkowo.

Uczestnicy rozpoczli dzi pierwsze szkolenie pt:."Pomó poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym", które dotyczyo sposobów porozumiewania si ze subami ratunkowymi w razie wystpienia zagroenia.

Kolejne spotkanie odbdzie si w najbliszy czwartek tj. 03.09. o 17.30!