UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Nieformalna grupa “Pozytywnie Zakrceni 2” na czele z Pani Agnieszk Torres Torres w ramach realizacji Projektu dofinansowanego ze rodków Programu „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid.pt.: "Komiks i makieta to co, co wszystkich urzeka"; przeprowadzia kolejne wakacyjne warsztaty, których celem byo poszerzenie wiedzy wród dzieci i modziey na temat gminy Czerniejewo i znajdujcych si w niej ciekawych budowli poprzez kreatywne, plastyczne warsztaty.
 

Za nami ju kolejne zajcia. Dzieci tym razem pracoway nad stworzeniem wszystkich detali dotyczcych budowli Kocioa w.Stanisawa Biskupa i Mczennikaznajdujcego si w ydowie. Do makiety powstay ju drzwi wejciowe, drzwi boczne, wszystkie okna, lampy, pot i pozostae szczegóowe elementy. Dzieci sklejay styropianowe bryy z tektur. Styropian i tektura zostay ze sob poczone nie tylko klejem, ale take szpilkami. Wykorzystalimy do tego okoo 600 sztuk szpilek. Na tekturze uczestnicy rysowali cegieki, przyklejay klejem, przyszyway nimi, ozdabiay plastelin, maloway farbkami wszystkie elementy dekoracyjne. Kada metoda zaproponowana przez dzieci zostaa uwzgldniona we wspólnej pracy. Zostay utworzone ju wszystkie bryy, cznie z podstaw kocioa, które czekaj, tylko aby poczy je ze sob jak klocki lego i pomalowa. Samych bry mamy a 10 tworz je ciany, kapliczki boczne, gówne wejcie, ty kocioa, elementy konstrukcji dachu kocioa. Przed nami jeszcze do wykonania zosta dach z dachówkami, ale dla chccego nic trudnego.

Warsztaty odbywaj si w radosnej i przyjaznej atmosferze. Kady z uczestników jest bardzo pomysowy i kreatywnie tworzy czci do wspólnego dziea, jakim jest makieta kocioa.

Celem warsztatów jest take wykonanie komiksu dotyczcego naszej gminy Czerniejewo. Dzieci zaproponoway, aby komiks by poczony z kalendarzem na rok 2016 i aby narysowa 12 miejsc dotyczcych naszej gminy i poczy je w 12 miesicy roku. Jeden z uczestników wymyli, i gównym narratorem komiksu powinien by pelikan ze wzgldu na fakt, i w herbie gminy Czerniejewo znajduje si wanie ten ptak.

Uczestnicy warsztatów zaczli tworzy ju pierwsze rysunki nie tylko atrakcyjnych i ciekawych miejsc w gminie Czerniejewo, ale take zaczli rysowa i tworzy Pelikana. Dzieci podczas warsztatów poznay technikrysunku na komputerach przy pomocy programów komputerowych takich jak: paint oraz gimp. Dzieci tworzyy take rymy, treci, które zostan umieszczone w komiksie.

Warsztaty bd odbywaj si przez cae wakacje, dlatego te zapraszamy dzieci i modzie do zabawy, liczba miejsc nieograniczona!

Kontakt: Agnieszka Torres Torres tel. 885-996-969