Start Teatr MIDAS w Niechanowie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Teatr MIDAS w Niechanowie Drukuj

Stowarzyszenie Rodziców Ziemi Niechanowskiej rusza z kolejnym projektem. Wieci o amatorskim teatrze „MIDAS ( modzie, dzieci aktywna spoeczno ) szybko rozchodz si po Niechanowie i Cielimowie. Autorki projektu Beata Prusinowska i Patrycja Rybarczyk ze Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej spotkay si w swoich miejscowociach z mieszkacami i przedstawiy plan spotka oraz program zaj w ramach realizacji Projektu dofinansowanego ze rodków Programu  „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodka Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenia wiatowid.

We wtorek 7 lipca w GOK w Niechanowie odbyy si pierwsze warsztaty teatralne z aktork teatru gnienieskiego pani Michalin Rodak, w  których uczestniczyy grupy modziey, dzieci  z Cielimowa i  Niechanowa oraz grupa aktywnych seniorów z Niechanowa.

Aktorka zaprezentowaa kilka zabaw scenicznych. Uczestnicy poznawali sposoby poruszania si w przestrzeni scenicznej,  byy zabawy integrujce grup oraz ruchowe rozluniajce napicie i trem. Nie lada wyzwaniem byo pokazanie a raczej zagranie uczu i emocji majc do dyspozycji krzeso jako  scen i rekwizyt.

Ciekawe i kreatywne dla modych uczestników byo zagranie scenek, w których trzeba byo pokóci  si uywajc tylko dwóch sów np. „ ciastko” i „kalafior”. Wiele opanowania i pracy mimik  wymagao zadanie rozmieszenia przeciwnej grupy. miechu i zabawy byo co nie miara.

Wród technik aktorskich jakie pani Michalina Rodak pokazywaa uczestnikom nie mogo zabrakn zabaw na koncentracj uwagi i wspóprac grupy. Uczestnicy suchali si nawzajem, obserwowali swoje i innych emocje, poruszali si po scenie w rytmie rónej muzyki wyraajc swoj ekspresj. Najbardziej wzbudzajce podziw wród uczestników trzech pokole okazay si scenki, w których trzeba byo zagra lub pokaza „ smutek” „rado” „strach”. Dzieci i modzie wiele mogy zaobserwowa i podziwia seniorów w roli, a Ci doceniali odwag i otwarto modych. Wszyscy wzajemnie si motywowali i doceniali brawami i uznaniem.

,,Wymagao to od nas duo uwagi, odkrywania siebie i pokazywania emocji.  Ta cz zada bya najtrudniejsza, ale modzie i dzieci miay okazj obserwowa dorosych w niecodziennych sytuacjach. To wzbudzao najwikszy podziw i szacunek do naszych seniorów. Ci nie pozostawali duni modym, pokazujc brawami jak bardzo doceniaj otwarto dzieciaków. Myl , e warsztaty przyczyniy si do przeamywania stereotypów pokoleniowych. A przede wszystkim byy okazj  do zabawy i poznania nowych umiejtnoci- twierdzi Beata Prusinowska, która wraz z Patrycj Rybarczyk czuway nad przebiegiem zaj. Nad bezpieczestwem,  zapewnieniem napojów i sodkiego poczstunku czuway panie ze Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej, które w przerwie serwoway pysznoci dla uczestników warsztatów.

„Koordynatorki projektu, bd miay nie lada wyzwanie okiezna twórczy potencja drzemicy w modych istotach.” - twierdzi Grayna Kozanecka – Przewodniczca Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej.

Nastpne zajcia ju we wtorek  14 lipca  o godzinie 17.00 w GOK .