UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

W dniu 30.06.2015 r. odbyo si spotkanie dotyczce projektu ''Dzieci si bawi  mamy aktywnie odpoczywaj''  realizowanego  w ramach konkursu grantowego ''Dziaaj lokalnie IX '' Polsko - Amerykaskiej  Fundacji  Wolnoci   realizowanego  przez Akademi Rozwoju  Filantropi w Polsce  i Stowarzyszenia WIATOWID . Gównym celem projektu  jest podniesienie atrakcyjnoci wsi Orchowo poprzez  zamontowanie dwóch urzdze siowni zewntrznej: ORBITREK i PIECHUR.

W spotkaniu oprócz  czonki stowarzyszenia KGW ''KANWA'' uczestniczyli pani sotys Bogumia Zawada, prezes KR w ORCHOWIE  pan Jan  Horbiski, skarbnik pan  Zbigniew Krzywiski i pani Elbieta Misztal instruktor fitness.

Podczas spotkania omówiono harmonogram prac oraz wyznaczono teren pod siowni. Za promocj projektu odpowiedzialna jest pani Aleksandra Bartkowiak , zostay wykonane zdjcia gdzie maj by zamontowane urzdzenia siowni napowietrznej.

Informacja o projekcie pojawi si na stronie KGW  Orchowo, www.orchowo.pl, na amach gazetki" Wieci Orchowskie", Zostan poproszeni proboszczowie obydwu parafii Orchowskich  o przekazanie informacji na temat projektu.