UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 Dnia 03.06.2015 w Mielynie odbyo si spotkanie w celu ustalenia terminów zebra organizacyjnych projektu "Gotujemy RAZEM smacznie, zdrowo i kolorowo." Na spotkaniu uczestniczyli przestawiciele z danych soectw. Równie zostay wypisane plakaty, które informoway o spotkaniach. Zostay omówione tematy organizacyjne projektu Dziaaj Lokalnie, realizowany przez Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci.

 

 

 

 

Zebrania odbyy si:

Pierwsze spotkanie, które si odbyo miao miejsce w Mielynie, dnia 16.06.2015 na, którym uczestniczyo 22 osoby. 

Na warszaty kulinarne zapisao si 20 osób plus 4 osoby rezerwowe (w razie jak kto nie bdzie w danym terminie uczestniczy). Warszaty przeprowadzone w Mielynie odbd si dnia 12.07.2015 (niedziela) o godzinie 14.00.

Drugie spotkanie odbyo si w Maachowie Zych Miejsc, dnia 18.06.2015r., w którym brao udzia 21 osób, a na warszaty kulinarne zapisao si 19 osób, osoby chtne jeszcze si moga zapisywa do udziau w projekcie.  Warszataty odbed si w danym soectwie dnia 02.08.2015 (niedziela) o godzinie 14.00.

Trzecie, ostatnie spotkanie odbyo si w Gorzykowie dnia 19.06.2015r., na które przybyo 21 osób i na warszaty zapisao si równie 21 osób. W Gorzykowie warszataty bd miay miejsce dnia 29.08.2015 (sobota) o godzinie 17.00.

Spotkania odbyway si na salach Wiejskiej w danych soectwach, w których dokonywany jest projekt Dziaaj Lokalnie, realizowany przez Polsko- Amerykask Fundacj Wolnoci.

Spotkaniom towarzyszya bardzo mia atmosfera i projekt cieszy si zainteresowaniem mieszkaców. Osoby, które przybyy byy zainteresowane caym przedsiwziciem Dziaaj Lokalnie. Osoby zainteresowane wyraziy zaangaowanie si w projekt  i ch nauczenia si czego nowego.