UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniu 17 czerwca 2015 r. odbyo si spotkanie grupy roboczej ds. projektu „Zielono mi” realizowanego w ramach konkursu grantowego „Dziaaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie wiatowid. Celem projektu jest podniesienie estetyki miejscowoci Orchowo poprzez nasadzenie rolin wzdu drogi wojewódzkiej, przy dwóch gównych ulicach Wyzwolenia i Powstaców Wielkopolskich.

W spotkaniu oprócz czonków Towarzystwa Przyjació Gminy Orchowo uczestniczy take Wójt Gminy Jacek Misztal, sotys Soectwa Orchowo Bogumia Zawada, instruktor Urszula Bartz-Lewandowska oraz Pawe Dragan mieszkaniec Orchowa. Podczas spotkania szczegóowo omówiono harmonogram oraz przydzielono zadania na nastpny miesic. Anita Gezella odpowiedzialna za promocj projektu oraz Piotr Bukowski czonek TPGO zaprezentowali wykonane wczeniej zdjcia wraz z okreleniem powierzchni terenów przeznaczonych do nasadze. Zaakceptowano tre ogosze zamieszczanych na plakatach. Ustalono równie, e informacje o projekcie zostan przekazane proboszczowi Parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie oraz umieszczone na stronie www.orchowo.pl, a take na Fecebooku. Do dnia 30 czerwca trwaj zapisy chtnych do wzicia udziau w projekcie. Czekamy na dlasze efekty projektu.